Samen

Welkom op de website van CVA-Ketenzorg Noordwest Veluwe

 

Voor CVApatienten en hun naasten

 

U bent opgenomen (geweest) in het ziekenhuis na het doormaken van een beroerte. Of uw naaste is dit misschien overkomen. Een beroerte wordt ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Via de huisarts en/of ambulance bent u naar het ziekenhuis gebracht. En na uw ziekenhuisopname zult u in aanmerking komen met andere zorginstellingen die meewerken aan uw herstel na een CVA.

 

Deze website geeft informatie aan patiënten en hun naasten die te maken hebben gehad met het doormaken van een beroerte in de regio Noordwest Veluwe.

 

In 2003 zijn de verschillende instellingen in de regio Harderwijk die bij het CVA-Zorgproces zijn betrokken een samenwerkingsverband aangegaan. Deze samenwerking tussen verschillende instellingen wordt ketenzorggenoemd. In de regio Harderwijk wordt de ketenzorg verzorgd door CVA-Ketenzorg Noord-West Veluwe.

 

 

Juiste zorg op juiste plek

Het doel van de ketenzorg is dat de CVA-patiënt in alle fasen van het ziekte/behandel proces de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste deskundige zorgverlener ontvangt. Binnen de keten zijn verschillende afspraken gemaakt. 

 

 

Samenwerkende zorginstellingen rondom beroerte 

Op deze website kunt u informatie vinden over wat een CVA/beroerte inhoud en hoe de verschillende zorginstellingen er samen voor zorgen om de zorg na een CVA in de regio Noordwest Veluwe optimaal vorm te geven. 

 

CVA-Ketenzorg Noordwest Veluwe is een samenwerkingsverband tussen:

  • Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk
  • Reactiveringscentrum  Klimop, Harderwijk
  • Zorgverlening het Baken, revalidatieafdeling de Waard, Elburg
  • Beweging 3.0, locatie de Pol, Nijkerk
  • Revalidatie Norschoten, Barneveld
  • Stichting Thuiszorg Icare
  • Huisartsen Coöperatie Medicamus.