Logopedie

Oorzaken en gevolgen van een beroerte

Oorzaken van een beroerte

Mogelijke oorzaken van een beroerte kunnen zijn:

 • Te hoge bloeddruk
 • Verhoogd cholesterolgehalte
 • Suikerziekte
 • Ongezonde levensstijl
 • Hart- en vaatziekten
 • Ouderdom

 

Gevolgen van een beroerte

De gevolgen van de een beroerte verschillen van persoon tot persoon.

De gevolgen zijn afhankelijk van:

 • Het deel van de hersenen dat beschadigd is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het deel waar de spraak wordt geregeld, of om het deel dat het functioneren bepaalt van een arm of been.
 • Hoe groot het beschadigde deel is van het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor een bepaalde functie. Hoe groter het beschadigde deel, hoe meer restverschijnselen iemand er aan overhoudt.
 • De gezondheid van de patiënt zelf: de conditie en leeftijd.

 

Mogelijke gevolgen kunnen zijn

 • Onduidelijke praten en moeite met de taal
 • Slikproblemen
 • Verlamming of krachtsverlies in armen of benen
 • Uitval van een deel van het gezichtsveld
 • Moeite met concentreren en herinneren
 • Vermoeidheid
 • Gedrags-, persoonlijkheids- en/of karakterverandering

 

De behandeling na een beroerte is enerzijds gericht op het voorkomen van een nieuwe CVA en het voorkomen van extra schade aan de hersenen. Anderzijds is behandeling gericht op revalideren en het beperken van de gevolgen van de CVA.