Nazorg

Er zijn verschillenden manieren van nazorg. Deze worden hieronder toegelicht. 

Het eerste jaar na het CVA wordt u begeleid door de CVA-verpleegkundige. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de neuroloog. De begeleiding start twee weken na ontslag, dan wordt u gebeld door de CVA-nazorgverpleegkundige. Na 6-8 weken staat er een poliklinische afspraak gepland en na een jaar volgt er een controle. In de tussentijd kunt u altijd terecht voor vragen en/of controle.


Thuiszorg Icare beschikt over een speciaal opgeleid team van wijkverpleegkundigen, dat CVA-patiënten thuis begeleidt door middel van een huisbezoek.


Wanneer u een beroerte heeft gehad is het risico op een 2e beroerte groter, dit wordt ook wel een recidief genoemd. Er zijn een aantal risicofactoren die een recidief kunnen veroorzaken, hierbij kunt u denken aan:  roken, lichamelijke inactiviteit, overgewicht en overmatig alcoholconsumptie. Wanneer er aandacht wordt besteed aan deze riscofactoren kan de kans op een recidief worden verlaagd.