CVA-verpleegkundige

Het eerste jaar na het CVA wordt u begeleid door de CVA-verpleegkundige. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de neuroloog. De begeleiding start twee weken na ontslag, dan wordt u gebeld door de CVA-nazorgverpleegkundige. Na 6-8 weken staat er een poliklinische afspraak gepland en na een jaar volgt er een controle. In de tussentijd kunt u altijd terecht voor vragen en/of controle.


De gesprekken zijn gericht op het dagelijks functioneren.  De verpleegkundige geeft voorlichting, praktische tips en bespreekt de risicofactoren die een CVA kunnen veroorzaken en wat er zelf gedaan kan worden om herhaling te voorkomen. Daarnaast kan de verpleegkundige bemiddelen in contacten met hulpverleners en zo nodig doorverwijzen naar andere disciplines en wordt de continuïteit van zorg bewaakt.

 

Als er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden. Bij problemen zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing.