Wijkverpleegkundigen

Thuiszorg Icare beschikt over een speciaal opgeleid team van wijkverpleegkundigen, dat CVA-patiënten thuis begeleidt door middel van een huisbezoek.

 

Afspraak binnen de CVA-Ketenzorg Noord West Veluwe is dat de wijkverpleegkundige vier weken na ontslag uit het ziekenhuis telefonisch contact met u opneemt om een huisbezoek te plannen voor drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek wordt samen met u en mantelzorgers bekeken of er eventueel in uw situatie verdere ondersteuning nodig is. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bezoeken.