SpoedeisendeHulp

Opname in het ziekenhuis

Wanneer u met een CVA wordt opgenomen in het St Jansdal zult u als eerste op de spoedeisende hulp worden gezien door de SEH-arts en door de neuroloog.

 

Op de SEH worden er verschillende onderzoeken gedaan, deze onderzoeken zijn:

 

CT van de hersenen

Met een CT (Computer Tomograaf) wordt een fotografische dwarsdoorsnede van het hoofd gemaakt. Om te onderzoeken of er sprake is van een herseninfarct of een hersenbloeding

 

Elektrocardiogram (ECG)

Soms kan de CVA veroorzaakt zijn door een hartaandoening. Daarom wordt er in sommige gevallen een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

 

Bloedonderzoek

Bij de opname in het ziekenhuis wordt er bij u mogelijk bloed afgenomen om te onderzoeken wat de oorzaak van de beroerte zou kunnen zijn.