Neurologie

CVA zorgverleners

Met wie krijgt u te maken?

 

Neuroloog

In het ziekenhuis is de neuroloog uw behandelend arts. Meer informatie over de maatschap neurologie vindt u hier.

 

Physician assistant

Op de afdeling neurologie werkt een physician assistant neurologie. Een physician assistant is een soort spin in het web in de medische patiënten zorg. Haar taken liggen in het medisch domein. Zij is een schakel tussen de verschillende disciplines. Elke doordeweekse dag bezoekt zij alle patiënten op de afdeling neurologie. De physician assistant werkt altijd onder supervisie van een neuroloog.

 

Verpleegkundige

De verpleegkundigen van afdeling drie-west zijn gespecialiseerd in het verlenen van neurologische verpleegzorg. Ze helpen u bij de dagelijkse verzorging en het medicijngebruik. Binnen de verzorging staat als eerste de revalidatie en het zoveel mogelijk zelf oppakken van dagelijkse activiteiten op de voorgrond. Verder begeleiden de verpleegkundigen u tijdens de opname, bereiden u voor op eventuele onderzoeken en observeren het verloop van de opname en het herstel. De verpleegkundigen zijn het eerste aanspreek punt voor familie en naasten.

 

Fysiotherapie

Na een CVA kunt u problemen hebben met bewegen. Meestal geldt dit voor één zijde van uw lichaam. De fysiotherapeut komt bij u kijken of het lopen en het bewegen weer veilig en zelfstandig kan worden uitgevoerd. Wanneer er zich in het lopen en bewegen problemen voor doen, komt de fysiotherapeut met u trainen.

 

Ergotherapie

Na een CVA kan het zijn dat u problemen ervaart in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, hobby’s en of werk. Dat kan komen doordat u één lichaamszijde niet goed kunt bewegen of door cognitieve problemen die spelen na een beroerte.  Bij de ergotherapie oefent u hoe u zelfstandig weer uw dagelijkse activiteiten kan uitvoeren. De ergotherapeut kan u ook adviseren over tijdelijk hulpmiddelen en voorzieningen.

 

Logopedie

Na een CVA kunt u een taal-, spraak- of slikstoornis hebben. Als u een of meer van deze genoemde problemen heeft, komt de logopedist bij u langs. De logopedist gaat gericht met u oefenen. Ook geef zij adviezen over het spreken en slikken aan u en uw familie of naasten.