Nazorg

Vervolgtraject

Wekelijks vindt in het ziekenhuis een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Alle disciplines die zijn betrokken bij CVA zijn aanwezig. Binnen het MDO wordt met het hele team gesproken over het te verwachten vervolgtraject na het ziekenhuisverblijf.

 

De mogelijke vervolg trajecten zijn:

 

Naar huis

De helft van de patiënten die met een beroerte wordt opgenomen kan vrij snel weer naar huis. Dit kan eventueel met thuiszorg ter ondersteuning.

 

Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie

Wanneer u na het ontslag in het ziekenhuis weer naar huis kan, maar u toch nog ondersteuning nodig hebt van een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopediste dan vindt dit plaats in de eerste lijn. Deze therapie vindt plaats bij u in de buurt of bij u thuis. 

 

Transferverpleegkundige

Wanneer er inzet van thuiszorg nodig is, dan zal de transferverpleegkundige van het ziekenhuis dit voor u regelen. Bij ondersteuning kunt u denken aan begeleiding bij het wassen/aankleden of begeleiding bij medicatie.