Functieafdeling Bloedprikken

Onderzoeken

Ook tijdens uw opname worden er verschillende onderzoeken gedaan. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

 

Bloedonderzoek

Vooral de eerste dagen kan regelmatig bloed worden afgenomen voor onderzoek.

 

MRI van de hersenen

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is bedoeld om van buitenaf foto’s te maken van de hersenen.

 

Duplex van de halsvaten

De duplex is een echo- onderzoek waarbij aan de hand van geluidsgolven wordt onderzocht of de bloeddoorstroming normaal is.