Monitor

Strokecare-unit op de afdeling neurologie

Na dat alle onderzoeken op de SEH zijn afgerond wordt u in principe in het ziekenhuis opgenomen op de strokecare-unit van de afdeling neurologie. Patiënten worden hier intensief gecontroleerd op bloeddruk, hartritme en bewustzijn.

 

De gemiddelde verblijfsduur op de strokecare-unit bedraagt enkele dagen. Daarna gaat u over naar een andere kamer op de afdeling neurologie.


Bij binnenkomst op de strokecare-unit, wordt wanneer dit mogelijk is binnen 24 uur gestart met de revalidatie. Tijdig beginnen van de revalidatie komt het herstel ten goede.