Klinische/ambulante geriatrische revalidatie

In deze instellingen voor klinische geriatrische revalidatie is er een gespecialiseerd behandelteam aanwezig onder leiding van een specialist ouderen geneeskunde.

 

Nazorgconsulenten & Specialist ouderen geneeskunde

Wanneer revalidatie in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg in beeld komt, begeleiden de nazorgconsulenten van het ziekenhuis dit traject. Zij bespreken met u en uw familie wat er vervolgens gaat gebeuren. Ook kan het zijn dat u door de specialist ouderengeneeskunde wordt bezocht. Deze zal komen kijken of u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie.

 

Binnen de ketenzorg zijn de instellingen die geriatrische revalidatie zorg bieden: