Revalidatie

Er zijn verschillende vormen van revalidatie mogelijk. Deze worden hieronder toegelicht.