Een website met informatie voor patiënten en hun naasten die te maken hebben gehad met het doormaken van een beroerte in de regio Noord-West Veluwe. Op deze website kunt u informatie vinden over wat een CVA/beroerte inhoud en hoe de verschillende zorginstellingen er samen voor zorgen om de zorg na een CVA in de regio Noordwest Veluwe optimaal vorm te geven.